register    |    forgot your password
 General
 Business
 Philosophy
 Technology & Computers
 Medicine
 Primary
 Military
 Arts
 Translation
 Entertainment
 Geography
 Law
 Arabic & Islamic Encyclopedias
 Education
change password
old password
new password
confirm password
Follow Us On Facebook
Follow Us On Twitter
TYPE OF DICTIONARY
0
To
General
Business
Philosophy
Technology & Computers
Medicine
Primary
Military
Arts
Translation
Entertainment
Geography
Law
Arabic & Islamic Encyclopedias
Education
Absentee Rate
 
مُعدَّل الموظَّفين الغائبين (عن العمل)
 
(1) نسبة العاملين الغائبين في مشروع مُحدَّد. (2) لاستخراج المُعدَّل يتمّ قِسمة مجموع أيام أو ساعات العمل الضائعة بسبب الغياب على مجموع الأيام أو الساعات المُقرَّرة للعمل فترةً محدَّدة. (3) يُستخدم لِلمقارنة بين الغِياب في فترتَين زمنيتَين، أو مَشروعَين أو مؤسَّستين أو نشاطين.